Jouw energie is ook onze zorg 

Deze website heeft geen officieel karakter en de gegevens worden enkel verstrekt bij wijze van inlichting. De redacteurs van deze website hebben ernaar gestreefd in de mate van het mogelijke rekening te houden met alle van toepassing zijnde reglementering op het ogenblik van druk van deze website. Reglementering is evenwel aan evolutie onderhevig. Het is dan ook zeer belangrijk dat de gebruiker van deze website deze evolutie opvolgt en de (eventueel gewijzigde) reglementering respecteert. In geval van discussie over punten in deze website, is het de reglementering die primeert. VZW Horeca Vlaanderen streeft er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze inspanningsverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze website en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Niets van de website mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horeca Vlaanderen.

Horeca Energy Support is een
initiatief van Horeca Vlaanderen.

Zonder energie geen horeca. Maar de hoge energieprijzen staan een gezonde en duurzame bedrijfsvoering in de weg. Horeca Vlaanderen wil daarom ook nu haar rol opnemen als verantwoorde sectorfederatie. 

Omdat we vandaag en morgen geconfronteerd worden met deze prijsstijgingen willen we via deze website en in een speciale energiebrochure de aandacht vestigen op verscheidene maatregelen. 

Met quick wins, snelle en makkelijk in te voeren besparingstips,
die jouw energiefactuur meteen zullen helpen drukken.
Maar ook langere termijnmaatregelen, die je een duurzame toekomst moeten garanderen. 

Horeca Vlaanderen helpt je niet enkel mee 
op weg door de winter, maar kijkt ook verder om 
je te helpen bij het duurzaam ondernemen.

Deze website heeft geen officieel karakter en de gegevens worden enkel verstrekt bij wijze van inlichting. De redacteurs van deze website hebben ernaar gestreefd in de mate van het mogelijke rekening te houden met alle van toepassing zijnde reglementering op het ogenblik van druk van deze website. Reglementering is evenwel aan evolutie onderhevig. Het is dan ook zeer belangrijk dat de gebruiker van deze website deze evolutie opvolgt en de (eventueel gewijzigde) reglementering respecteert. In geval van discussie over punten in deze website, is het de reglementering die primeert. VZW Horeca Vlaanderen streeft er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze inspanningsverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze website en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Niets van de website mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horeca Vlaanderen.

Horeca Energy Support is een
initiatief van Horeca Vlaanderen.

Jouw energie is ook onze zorg

Zonder energie geen horeca. Maar de hoge energieprijzen staan een gezonde en duurzame bedrijfsvoering in de weg. Horeca Vlaanderen wil daarom ook nu haar rol opnemen als verantwoorde sectorfederatie. 

Omdat we vandaag en morgen geconfronteerd worden met deze prijsstijgingen willen we via deze website en in een speciale energiebrochure de aandacht vestigen op verscheidene maatregelen. 

Met quick wins, snelle en makkelijk in te voeren besparingstips, die jouw energiefactuur meteen zullen helpen drukken. Maar ook langere termijnmaatregelen, die je een duurzame toekomst moeten garanderen. 

Horeca Vlaanderen helpt je niet enkel mee
op weg door de winter, maar kijkt ook verder om je te helpen 
bij het duurzaam ondernemen.

Cookie consent

Wij maken gebruik van Cookies op onze site om uw surf-ervaring te optimaliseren.